Weerloos
Daniël van den Bos

De succesvolle advocaat Paul Keijser wordt na een zakenreis op Schiphol opgewacht door een onbekende, die hem begeleidt naar Arnhem en uiteindelijk naar zijn oude lagere school.

Overspoeld door jeugdherinneringen begint hij zich te verzetten tegen wat een reis naar het verleden lijkt te zijn. Zijn verweer is vergeefs. Paul gaat de school binnen waar hij wordt geconfronteerd met zijn oud-klasgenoot Nico Davids, die hem aanklaagt wegens pesten.

De zaak dient bij een tribunaal in de zesde klas. In de zes dagen die volgen worden Paul en zijn aanklager diepgaand verhoord door verschillende instanties. Zij maken een heftig proces door. De onderste steen moet boven komen.

Berust de aanklacht rond pesten op fantasie of op de werkelijkheid? Zijn er strafbare feiten gepleegd? Heeft een kind een geweten? Wat zijn de gevolgen van pesten? De confrontatie loopt uit op een waar gevecht met alle gevolgen van dien.


Recensies

Een interessante debuutroman. Het boek heeft een aardige structuur en biedt de lezer ook levensbeschouwelijk beslist stof tot nadenken: over pesterijen, over de verhouding van vaders tot hun zonen, over juridisch steekspel versus rechtvaardigheid, over cynisme en medemenselijkheid.

Een knappe en intrigerende roman over de verborgen achtergronden en de grote gevolgen van pesten. Op een wel heel originele wijze stelt de auteur deze kwestie aan de orde. De beschrijving van een kinderconflict dat wordt onderworpen aan officiële juridische spelregels van grote mensen is op voorbeeldige en op een definitieve manier beschreven, als een casestudy voor studenten sociale wetenschappen.

Knap maakt Van den Bos gebruik van verteltechnische middelen. De roman laat zich lezen als een spannend ietwat surrealistisch verhaal, dat een illustratie is van wat pesten teweeg kan brengen, niet alleen in het leven van een slachtoffer maar ook in dat van de dader.

De lezer wordt steeds dieper in de problematiek ingevoerd. De roman laat je niet meer los, maar raakt je en verdient het om gelezen te worden. Alleen al om je bewust te worden van de gevolgen van (on)menselijk gedrag.

Een wonderlijk, boeiend boek, verhalend, bezinnend, terugblikkend en in zekere zin belerend. Alle herinneringen en indrukken hebben jaren liggen sudderen, nu is de soep gaar. En het is een goed smakende soep geworden.

Daniel van den Bos beschrijft een pijnlijk en onthullend proces van verzoening tussen dader en slachtoffer. Hij werkt het uit vanuit het perspectief van de dader. De gevolgen van pesten horen thuis op de agenda van iedere school. Te veel hoor je nog: Bij ons komt het niet in die mate voor. Wij hebben het goed geregeld. Wij hebben een goed protocol.

Het thema pesten is belangrijk en in dit boek indringend getekend. De schrijver hanteert een niet-storende mix van vertelling en toneel. De uitgave is fraai uitgevoerd maar had wat lelijker gemogen, want pesten is een lelijk verschijnsel. Nu kunnen leerkrachten en ouders lezen welke krachten er spelen bij misstand nummer zoveel van de Nederlandse samenleving. Ga ermee de scholen langs!

Dit is een boek, dat een mens in één adem moet uitlezen en dat je vervolgens weer ter hand neemt om nog eens goed te kijken of je alle niveaus in dit verhaal wel hebt ontdekt. Een schitterend boek!

De schrijver heeft zijn eigen reden om zijn boodschap kwijt te raken zoals hij het heeft gedaan. En laat ik wel zeggen dat hij dat doel heeft bereikt. Er valt heel veel te leren uit dit toch wel knap geschreven boek. Een felicitatie is op zijn plaats.

De binding
Het boek werd in 2000 uitgegeven onder de titel "De Binding"

Contact

Daniël van den Bos
Email: info@danielvandenbos.nl

Email
© 2019 Daniël van den Bos